Fotografie

 

Fotografie ze závodu:

 

Foto shromaždiště (hřiště):